Om Os

Om Gram Handel HER

Gram Handel HER er et netværk under Haderslev Erhvervsråd, der har til formål at fremme handelsaktiviteter og -udvikling i Gram gennem aktiviteter, udviklingsprojekter og events som kan understøtte handlen i byen og området ved Gram.

Gram Handelsklub nedlagde sig selv i 2019 efter at have eksisteret i over 25 år, men genopstod i 2020 som et integreret netværk i Haderslev Erhvervsråd (HER): Gram Handel HER. Netværket står for forskellige events igennem året, fx påskeevent, Sammen i Gram og ikke mindst julen, hvor Gram Handel står bag julemandsvækningen.

Gram Handel HER fungerer som et udvalg under HER med et lokalt forankret aktivitetsudvalg på minimum 3-5 personer, som udfører de lokale opgaver i forbindelse med aktiviteter og events.

HER hjælper med at facilitere møder, søge tilladelser til og markedsføring af aktiviteter i Gram Handel HER.

Formålet med Gram Handel HER er at skabe 3-4 årlige aktiviteter og events, der kan understøtte handlen i Gram by, og desuden sikre den lokale indflydelse.

 

 

Sådan bliver du medlem

Gram Handel HER er som udgangspunkt åbent for alle HER-medlemmer, der vil netværke og samarbejde positivt om udviklingen af handelsaktiviteter i Gram-området og tiltrækning af kunder.

Idet netværket ønsker at fungere som et stærkt fællesskab, hvor medlemmerne samarbejder og bakker hinanden op, så skal deltagere i netværket til enhver tid leve op til følgende principper:

  • Fremme handelsaktiviteter og -udvikling i Gram og medvirke til at styrke området og væksten
  • Medvirke til fællesskab og et lokalt miljø, der fastholder eksisterende – og tiltrækker nye til området, såvel butikker som kunder
  • Bidrage til et godt samarbejde om udvikling af aktiviteter og lokalt engagement i Gram, både nu og i fremtiden.
  • Skabe opbakning omkring netværket og deltagerne i netværket, herunder støtte det aktivitetsudvalg, der vælges blandt medlemmerne.
  • Respektere hinanden og demokratiske processer i netværket og HER, hvis der opstår uenigheder eller tvivl.

Alle medlemmer af HER med interesse for handelsaktiviteter og -udvikling i Gram er velkommen i Gram Handel HER uden yderligere kontingentbetaling.

Bliv medlem ved at udfylde medlemsformularen HER.

 

HER-organisationen understøtter aktiviteterne i GRAM Handelsklub HER gennem tæt samarbejde med et aktivitetsudvalg, som netværket selv vælger af sin midte. Ved uenighed i netværket, skal HER-organisationen tage ansvar for en proces med henblik på at løse problemerne og sikre, at netværket lever op til sine principper.

Opstår der en situation, hvor en eller flere deltagere i netværket medfører samarbejdsproblemer, eller på anden vis modarbejder principperne – og en proces ikke kan løse problemet – så vil HER-bestyrelsen beslutte, hvorvidt pågældende kan optages i/fortsætte i netværket. Forinden vil der blive foretaget en høring blandt netværkets medlemmer og eventuelt en vejledende afstemning.

Hent hele værdigrundlaget HER.