Om Os

Om Gram Handel HER

Gram Handelsklub HER er et netværk under Haderslev Erhvervsråd, der har til formål at fremme handelsaktiviteter og -udvikling i Gram gennem aktiviteter, udviklingsprojekter og events som kan understøtte handlen i byen og området ved Gram.

Gram Handelsklub nedlagde sig selv i 2019 efter at have eksisteret i over 25 år, men genopstod i 2020 som et integreret netværket i Haderslev Erhvervsråd (HER): Gram Handel HER. Netværket står for forskellige events igennem året, fx Kultur & Festdag, påskeevents, Sammen i Gram og ikke mindst julen, hvor Gram Handel står bag julemandsvækningen.

Formålet med Gram Handel HER er at skabe minimum 3-4 årlige aktiviteter og events, der kan understøtte handlen i Gram by, og desuden sikre den lokale indflydelse og den bedste anvendelse af både de kommunale støttemidler og medlemmernes kontingentandel.

Gram Handel HER fungerer som et udvalg under HER med et lokalt forankret aktivitetsudvalg på minimum 3-5 personer, som udfører de lokale opgaver i forbindelse med aktiviteter og events.

HER hjælper med at facilitere møder og markedsføring af aktiviteter i Gram Handel HER.

 

Sådan bliver du medlem

Gram Handelsklub er som udgangspunkt åbent for alle HER-medlemmer, der vil netværke og samarbejde positivt om udviklingen af handelsaktiviteter i Gram-området og tiltrækning af kunder.

Idet netværket ønsker at fungere som et stærkt fællesskab, hvor medlemmerne samarbejder og bakker hinanden op, så skal deltagere i netværket til enhver tid leve op til følgende principper:

  • Fremme handelsaktiviteter og -udvikling i Gram og medvirke til at styrke området og væksten
  • Medvirke til fællesskab og et lokalt miljø, der fastholder eksisterende – og tiltrækker nye til området, såvel butikker som kunder
  • Bidrage til et godt samarbejde om udvikling af aktiviteter og lokalt engagement i Gram, både nu og i fremtiden.
  • Skabe opbakning omkring netværket og deltagerne i netværket, herunder støtte det aktivitetsudvalg, der vælges blandt medlemmerne.
  • Respektere hinanden og demokratiske processer i netværket og HER, hvis der opstår uenigheder eller tvivl.

Alle medlemmer af HER med interesse for handelsaktiviteter og -udvikling i Gram er velkommen i Gram Handel HER uden yderligere kontingentbetaling.

Bliv medlem ved at udfylde medlemsformularen HER.

 

HER-organisationen understøtter aktiviteterne i GRAM Handelsklub HER gennem tæt samarbejde med et aktivitetsudvalg, som netværket selv vælger af sin midte. Ved uenighed i netværket, skal HER-organisationen tage ansvar for en proces med henblik på at løse problemerne og sikre, at netværket lever op til sine principper.

Opstår der en situation, hvor en eller flere deltagere i netværket medfører samarbejdsproblemer, eller på anden vis modarbejder principperne – og en proces ikke kan løse problemet – så vil HER-bestyrelsen beslutte, hvorvidt pågældende kan optages i/forsætte i netværket. Forinden vil der blive foretaget en høring blandt netværkets medlemmer og eventuelt en vejledende afstemning.

Hent hele værdigrundlaget HER.